Word Dictionary
Thai Pronunciation English Details
อ่ะ
a (l) exclamation
อเมริกา
a meh ri gaa (l m h m) America, United States
อเมริกัน
a meh ri gan (l m h m) American
อนาคต
a naa kod (l m h) future
องุ่น
a ngun (l l) grape
อะไร
a rai (l m) what; whatever
อร่อย
a rawy (l l) delicious
อา
aa (m) uncle, aunt (younger brother/sister of father)
อากาศ
aa gaad (m l) weather
อาหาร
aa haan (m r) food
อาหารเย็น
aa haan yen (m r m) dinner
อาจารย์
aa jaan (m m) professor, teacher
อาคาร
aa kaan (m m) building
อาตมา
aa ta maa (m l m) I (only used by monks)
อาทิตย์
aa tid (m h) week
อาทิตย์หน้า
aa tid naa (m h f) next week
อาทิตย์นี้
aa tid nee (m h h) this week
อายุ
aa yu (m h) to be of an age (e.g. to be 20 years old)
อาบน้ำ
aab naam (l h) shower, take a bath
อ่าน
aan (l) read
อาย
aay (m) shy, embarrassing
แอร์โฮสเตส
ae hohd tehd (m f l) Air Hostess
แอปเปิ้ล
aeb poen (l f) apple
แอล
aen (m) L
แอน
aen (m) Ann
แอนนา
aen naa (m m) Anna
ไอโฟน
ai fohn (m m) iPhone
อัน
an (m) general quantifier for small objects
อังกฤษ
ang grid (m l) English,England
เอา
ao (m) take
อ๋อ
aw (r) oh
ออ่าง
aw aang (m l) basin
ออฟฟิศ
awb fid (l h) office
ออสเตรเลีย
awd treh lia (l m m) Australia (a country and a continent)
ออสเตรีย
awd tria (l m) Austria
บะหมี่
ba mee (l l) egg noodles
บาท
baad (l) Baht (currency of Thailand)
บาด
baad (l) cut
บ้าน
baan (f) house, home
บาน
baan (m) quantifier for windows, doors, picture frames, mirrors
บ้าง
baang (f) (to some extend) (in questions: the speaker would like to know more than one things that happened)
บาง
baang (m) limited; few; rare; thin
บ่าย
baay (l) 1 p.m.
บ๊ายบาย
baay baay (h m) Bye bye
บ่ายโมง
baay mohng (l m) 1 p.m.
บ่ายสาม
baay saam (l r) 3 p.m.
บ่ายสาม
baay saam (l r) 3 p.m.
บ่ายสามโมง
baay saam mohng (l r m) 3 p.m.
บ่ายสามโมง
baay saam mohng (l r m) 3 p.m.
บ่ายสอง
baay sawng (l r) 2 p.m.
บ่ายสอง
baay sawng (l r) 2 p.m.
บ่ายสองโมง
baay sawng mohng (l r m) 2 p.m.
บ่ายสองโมง
baay sawng mohng (l r m) 2 p.m.
บัตร
bad (l) card
ใบ
bai (m) containers, bags, flat things
บันได
ban dai (m m) stairs, steps
บันไดเลื่อน
ban dai leuan (m m f) escalator
เบา
bao (m) light
บใบไม้
baw bai maay (m m h) leaf
บริษัท
baw ri sad (m h l) company
บอก
bawg (l) tell, inform
บีช
beed (l) beach
เบล
behn (m) Bell
เบื่อ
beua (l) bored
บึง
beung (m) pond, swamp, marsh
เบียร์
bia (m) beer
เบียร์สิงห์
bia sing (m r) Singha beer
บิ๊กซี
big see (h m) Big C (a supermarket)
บิน
bin (m) to fly
บิล
bin (m) the bill
เบอร์
boe (m) number
เบอร์โทรศัพท์
boe toh ra sab (m m h l) Telephone Number
โบราณ
boh raan (m m) traditional, old-fashioned, antique
บน
bon (m) on, above
บุรุษไปรษณีย์
bu rud prai sa nee (l l m l m) Postman
บัว
bua (m) lotus
ฉลอง
cha lawng (l r) Chalong, Phuket
ช้า
chaa (h) slow
ชา
chaa (m) tea
ช้าช้า
chaa chaa (h h) slow down
ชาเย็น
chaa yen (m m) Thai iced tea (with condensed milk)
ชาติ
chaad (f) nation
ชาม
chaam (m) bowl
ช้าง
chaang (h) elephant
เช้า
chaaw (h) morning
ชาว
chaaw (m) somebody doing manual labour
ชาวนา
chaaw naa (m m) Farmer
ชาวประมง
chaaw pra mong (m l m) Fisherman
ชาวสวน
chaaw suan (m r) gardener
ชาย
chaay (m) male, man
ชายหาด
chaay haad (m l) beach
ชายทะเล
chaay ta leh (m h m) beach
ใช่
chai (f) yes, correct
ใช้
chai (h) use
ใช่ดิ
chai di (f l) yeah
ใช่ไหม
chai mai (f r) right? correct? isn't it?
ชั้น
chan (h) floor; class, grade
ฉัน
chan (r) I (for women; informal)
ช่าง
chang (f) technician / someone who works in a profession or trade
ช่างไฟฟ้า
chang fai faa (f m h) electrician
ช่างซ่อมรถ
chang sawm rod (f f h) mechanic / car mechanic
ชช้าง
chaw chaang (m h) elephant
ฉฉิ่ง
chaw ching (r l) small cymbal
ฌเฌอ
chaw choe (m m) small tree
ชอบ
chawb (f) like
ช้อปปิ้ง
chawb ping (h f) shopping
ช็อกโกแลต
chawg goh laed (h m f) chocolate
ช้อน
chawn (h) spoon
เช็ด
ched (h) wipe, rub, clean
เช็คบิล
cheg bin (h m) the bill, please, check, please (asking for the bill in a restaurant)
เช่นกัน
chen gan (f m) also, likewise
ชื่อ
cheu (f) name
ชื่อเล่น
cheu len (f f) Nickname
เชียงใหม่
chiang mai (m l) Chiang Mai
ชิ้น
chin (h) piece, slice, segment
เชิญ
choen (m) please (to express politeness in a request); invite
เชิงทะเล
choeng ta leh (m h m) Cherng Talay
โชคดี
chohg dee (f m) Good luck
ชมพู
chom phoo (m m) pink
ชั่วโมง
chua mohng (f m) an hour
ช่วย
chuay (f) help
ด้าม
daam (f) quantifier for pens
ดาว
daaw (m) star
แดง
daeng (m) red
ได้
dai (f) can; get
ได้ไหม
dai mai (f r) can you?
ดำ
dam (m) black
ดัง
dang (m) loud, noisy
ฎชฎา
daw cha daa (m h m) dance hat
ดเด็ก
daw deg (m l) child
ดอก
dawg (l) plant, quantifier for flowers & keys
ดอกไม้
dawg maay (l h) flower
ดอกไม้ไฟ
dawg mai fai (l h m) fireworks
ดี
dee (m) good
ดีกว่า
dee gwaa (m l) better
เด็ก
deg (l) child, children
เดวิด
deh wid (m h) David
เดือน
deuan (m) month
ดึก
deug (l) late
ดื่ม
deum (l) drink
ดิฉัน
di chan (l r) I (formal; for female speakers)
เดียว
diaw (m) a single
เดี๋ยวนี้
diaw nee (r h) now
ดินสอ
din saw (m r) pencil
เดิน
doen (m) walk
เดินทาง
doen taang (m m) travel
ดู
doo (m) watch, look
ดุ
du (l) fierce
ด่วน
duan (l) express, urgent
ด้วย
duay (f) request word; also, too
เอ็ด
ed (l) ...1
อีกา
ee gaa (m m) crow
อีก
eeg (l) repeatedly, after a time; more
อีกละ
eeg la (l h) indicates mild irritation
เอ็กซ์แอล
eg aen (l m) XL
เอทีเอ็ม
eh tee em (m m m) ATM
เอส
ehd (l) S (small)
เอกมัย
ehg ga mai (l l h) Ekkamai (an area in Bangkok)
เอง
ehng (m) by oneself
เอ็ม
em (m) M
เอ็มม่า
em maa (m f) Emma
เอ็ง
eng (m) you (very vulgar)
อื่น
eun (l) another
อึน
eun (m) Oon
ฟะ
fa (h) impolite particle
ฝรั่ง
fa rang (l l) guava; westener
ฝรั่งเศส
fa rang sehd (l l l) France
ฟ้า
faa (h) sky blue; sky
ฝา
faa (r) wall; lid
แฟน
faen (m) boyfriend / girlfriend
ไฟ
fai (m) fire, light
ไฟแดง
fai daeng (m m) traffic light
ไฟฟ้า
fai faa (m h) electricity
ฟัน
fan (m) tooth / teeth
ฝัน
fan (r) dream
ฟัง
fang (m) listen
ฝฝา
faw faa (r r) lid
ฟฟัน
faw fan (m m) tooth
ฟอง
fawng (m) quantifier for eggs
ฝน
fon (r) rain
ฟุตบอล
fud bawn (h m) football
กมลา
ga ma laa (l h m) Kamala
กะปิ
ga pi (l l) shrimp paste
กะเพรา
ga prao (l m) basil
กรกฎาคม
ga ra ga daa kom (l h l m m) July
กะรน
ga ron (l m) Karon
กะทิ
ga ti (l h) coconut cream
กะทู้
ga too (l h) Kathu, Phuket
กาแฟ
gaa fae (m m) coffee
กาแฟดำ
gaa fae dam (m m m) black coffee
การ์ตูน
gaa toon (m m) cartoon
ก้าบ
gaab (f) quack (the sound of a duck)
การ
gaan (m) tasks / jobs
การบ้าน
gaan baan (m f) homework
กางเกง
gaang gehng (m m) trousers, pants
เก้า
gaaw (f) 9
gaaw (f) 9
เก้าโมง
gaaw mohng (f m) 9 a.m.
เก้าโมง
gaaw mohng (f m) 9 a.m.
เก้าโมงเช้า
gaaw mohng chaaw (f m h) 9 a.m.
เก้าโมงเช้า
gaaw mohng chaaw (f m h) 9 a.m.
กับ
gab (l) with
กัด
gad (l) bite
แก่
gae (l) old (for people)
แกะ
gae (l) unwrap
แก
gae (m) you (for close friends around the same age)
แกง
gaeng (m) curry
แกงเขียว
gaeng khiaw (m r) green curry
แก้ว
gaew (f) glass, cup
ไก่
gai (l) chicken
กำลัง
gam lang (m m) ...ing (doing) something right now
กัน
gan (m) together; one another, each other; separate, prevent, trim
กรรไกร
gan grai (m m) scissors
กันยายน
gan yaa yon (m m m) September
เก่า
gao (l) old (for things)
เก้าอี้
gao ee (f f) chair
เกาเหลา
gao lao (m r) soup without noodles
เกาหลี
gao lee (m r) Korean,Korea
ก็
gaw (l) also; as a result, subsequently
เกาะ
gaw (l) island
ก็ได้
gaw dai (l f) fine, OK
กไก่
gaw gai (m l) chicken
ก้อน
gawn (f) a bar, a cube, quantifier for cubes of sugar, bars of soap, stones
ก่อน
gawn (l) last; previous
กร
gawn (m) Gon
ก้อนหิน
gawn hin (f r) stone
ก้อนเมฆ
gawn mehg (f f) cloud
เก๋
ge (r) pretty, chic, attractive
เก็บ
geb (l) collect
กี่
gee (l) how many
กี่โมง
gee mohng (l m) What time is it?
กี่โมงแล้วตอนนี้
gee mohng laew tawn nee (l m h m h) What time is it now?
กีตาร์
gee taa (m m) guitar
เกตเวย์
gehd weh (l m) Gateway (a shopping mall)
เกมส์
gehm (m) game
เก่ง
geng (l) good
กิโล
gi loh (l m) kilometer; kilogram
กิโลเมตร
gi loh med (l m h) kilometer
กิ๊ก
gig (h) lover (colloquial)
กิมยอง
gim yawng (m m) Kim Young
กิน
gin (m) eat
กลาง
glaang (m) medium
กลับ
glab (l) return, go back
ใกล้
glai (f) near
ไกล
glai (m) far
กล่อง
glawng (l) box
เกลือ
gleua (m) salt
กลัว
glua (m) fear
กล้วย
gluay (f) banana
กล้วยไม้
gluay maay (f h) orchid
กบ
gob (l) frog
กด
god (l) press
เกิน
goen (m) excessive, over, too much
กู
goo (m) I
กระบี่
gra bee (l l) Krabi (province in southern Thailand)
กระดาษ
gra daad (l l) paper
กระจก
gra jog (l l) mirror / glass
กระเป๋า
gra pao (l r) bag, handbag, backpack
กระป๋อง
gra pawng (l r) a can, quantifier for cans of soda, tin cans, cans of loose leaf tea or cookies
กระต่าย
gra taay (l l) rabbit
กระเทียม
gra tiam (l m) garlic
กรอบ
grawb (l) crispy
กรุงเทพ
grung tehb (m f) Bangkok
กุหลาบ
gu laab (l l) rose
ก๋วยเตี๋ยว
guay tiaw (r r) noodle soup
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง
guay tiaw haeng (r r f) dry noodles (noodles without soup)
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
guay tiaw naam (r r h) noodle soup (noodles with soup)
กุมภาพันธ์
gum phaa phan (m m m) February
กุญแจ
gun jae (m m) key
กุ้ง
gung (f) shrimp, prawn
กว่า
gwaa (l) more than (used for comparisons)
ฮ่ะ
ha (f) polite word (mainly used by LGBT)
ฮะ
ha (h) question particle (mainly used by LGBT)
ห้า
haa (f) 5
haa (f) 5
หา
haa (r) look for, search for, see
ห้าโมง
haa mohng (f m) 5 p.m.
ห้าโมง
haa mohng (f m) 5 p.m.
ห้าโมงเย็น
haa mohng yen (f m m) 5 p.m.
ห้าโมงเย็น
haa mohng yen (f m m) 5 p.m.
ห้าทุ่ม
haa tum (f f) 11 p.m.
ห้าทุ่ม
haa tum (f f) 11 p.m.
ห้าแยก
haa yaeg (f f) 5-way intersection
ห้าง
haang (f) Department store, shopping mall
หาง
haang (r) tail, rear end of an animal
หาย
haay (r) disappear
แห้ง
haeng (f) dry
แห่ง
haeng (l) of; place, location
แห้งเหือด
haeng heuad (f l) dry up
หัก
hag (l) broken
ให้
hai (f) Let; give
หันหลัง
han lang (r r) turn one's back towards something
หหีบ
haw heeb (r l) box
ฮนกฮูก
haw nog hoog (m h f) owl
หอม
hawm (r) fragrant; kiss on the cheek
ห้อง
hawng (f) room, quantifier for rooms
ห้องอาหาร
hawng aa haan (f m r) dining room
ห้องน้ำ
hawng naam (f h) toilet, bathroom
ห้องน้ำผู้ชาย
hawng naam phoo chaay (f h f m) male toilet
ห้องน้ำผู้หญิง
hawng naam phoo ying (f h f r) female toilet
ห้องนอน
hawng nawn (f m) bedroom
ห้องเรียน
hawng rian (f m) classroom
ห้องสมุด
hawng sa mud (f l l) library
ห้องทำงาน
hawng tam ngaan (f m m) office
หอย
hawy (r) shellfish, clam
เห็น
hen (r) see
เหือด
heuad (l) dry up
หิมะ
hi ma (l h) snow
หิน
hin (r) stone
หิว
hiw (r) hungry
เหอะ
hoe (l) let's
หก
hog (l) 6
hog (l) 6
หกโมง
hog mohng (l m) 6 p.m.
หกโมง
hog mohng (l m) 6 p.m.
หกโมงเช้า
hog mohng chaaw (l m h) 6 a.m.
หกโมงเช้า
hog mohng chaaw (l m h) 6 a.m.
หกโมงเย็น
hog mohng yen (l m m) 6 p.m.
หกโมงเย็น
hog mohng yen (l m m) 6 p.m.
หู
hoo (r) ear
หัว
hua (r) head
หัวหิน
hua hin (r r) Hua Hin (City in Thailand)
หัวใจ
hua jai (r m) heart
หัวมุม
hua mum (r m) corner
หัวเราะ
hua raw (r h) laugh
อิตาลี
i taa lee (l m m) Italy (a country in Europe)
อิทธิพล
id ti phon (l h m) influence
อิ่ม
im (l) full, full stomach, not hungry
จ้ะ
ja (f) polite word
จ๊ะ
ja (h) polite word
จะ
ja (l) will (in the future)
จมูก
ja moog (l l) nose
จ๋า
jaa (r) yes
จาก
jaag (l) from
จาน
jaan (m) plate, classifier for plates of food
จ่าย
jaay (l) pay
จัด
jad (l) to arrange / organize something
แจน
jaen (m) Jane
จักกะจั่น
jag ga jan (l l l) cicada
ใจ
jai (m) heart
จำ
jam (m) remember
จจาน
jaw jaan (m m) plate
จอด
jawd (l) park, stop (a vehicle)
จ้อง
jawng (f) stare, gaze, look at
จอย
jawy (m) Joy
เจ็บ
jeb (l) hurt
เจ็ด
jed (l) 7
jed (l) 7
เจ็ดโมง
jed mohng (l m) 7 a.m.
เจ็ดโมง
jed mohng (l m) 7 a.m.
เจ็ดโมงเช้า
jed mohng chaaw (l m h) 7 a.m.
เจ็ดโมงเช้า
jed mohng chaaw (l m h) 7 a.m.
จีน
jeen (m) Chinese,China
เจค
jehg (l) Jake
เจมส์
jehm (m) James
เจนนี่
jehn nee (m f) Jenny
จืด
jeud (l) plain, bland, not salty
จึง
jeung (m) therefore
จริง
jing (m) really; true, authentic, genuine
จิ้งจก
jing jog (f l) lizard, gecko
จดหมาย
jod maay (l r) letter (the things you send via mail)
เจอ
joe (m) meet / see
เจอกัน
joe gan (m m) see each other
จูบ
joob (l) kiss; kiss
จุ
ju (l) capacity, full
จุด
jud (l) point
ค่ะ
ka (f) polite word for women
คะ
ka (h) question for women
คะน้า
ka naa (h h) kale (a vegetable)
ค้า
kaa (h) to trade
คา
kaa (m) -
ค้าว
kaaw (h) -
เค้า
kaaw (h) I, he (informal, cute)
คาว
kaaw (m) fishy
แคนาดา
kae naa daa (m m m) Canada
แค่ไหน
kae nai (f r) how much
แคนตาลูป
kaen taa loob (m m f) cantaloupe (sweet melon)
คำ
kam (m) Word
คำศัพท์
kam sab (m l) vocabulary
คำตอบ
kam tawb (m l) Answer
คำถาม
kam thaam (m r) Question
คัน
kan (m) itch; classifier for cars, motorcycles, spoons, forks and umbrellas
คอ
kaw (m) neck
ฅคน
kaw kon (m m) person
คควาย
kaw kwaay (m m) water buffalo
ฆระฆัง
kaw ra kang (m h m) temple bell
คอมพิวเตอร์
kawm phiw toe (m m m) computer
คอนโด
kawn doh (m m) Condominium
ค่อย
kawy (f) little, little by little
เค้ก
keg (h) cake
คือ
keu (m) be
คืน
keun (m) night
คืนนี้
keun nee (m h) tonight
คืนพรุ่งนี้
keun prung nee (m f h) tomorrow night
ขนม
kha nom (l r) sweets
ขนมปัง
kha nom pang (l r m) bread
ข้า
khaa (f) I; slave, servant
ข่า
khaa (l) galangal
ขา
khaa (r) leg; polite word for women, yes
ข้าพเจ้า
khaa pha jao (f h f) I
ข้าพพระพุทธเจ้า
khaa pha pra phud tha jao (f h h h h f) I (only used in conversation with a member of the Royal Family)
ข้าม
khaam (f) cross; across
ข้าง
khaang (f) side, a single object in a pair
ข้างข้าง
khaang khaang (f f) beside
ข้างขวา
khaang khwaa (f r) right side
ข้างหลัง
khaang lang (f r) behind
ข้างหน้า
khaang naa (f f) in front of
ข้างซ้าย
khaang saay (f h) left side
ข้าว
khaaw (f) rice, food
ข่าว
khaaw (l) news
ขาว
khaaw (r) white
ข้าวเหนียว
khaaw niaw (f r) sticky rice
ข้าวโพด
khaaw phohd (f f) corn
ขาย
khaay (r) sell
ขับ
khab (l) drive
แขน
khaen (r) arm
แข็ง
khaeng (r) hard, solid, stiff
ไข่
khai (l) egg
ไข่ดาว
khai daaw (l m) fried egg
ไข่ไก่
khai gai (l l) Egg
ไข่เจียว
khai jiaw (l m) omelet
ขัน
khan (r) bowl
เข่า
khao (l) knee
เขา
khao (r) he; she, they
เข้าใจ
khao jai (f m) understand
ขอ
khaw (r) ask for (polite)
ขไข่
khaw khai (r l) egg
ฃขวด
khaw khuad (r l) bottle
ข้อมือ
khaw meu (f m) wrist
ขอโทษ
khaw tohd (r f) excuse me; sorry
ขอบใจ
khawb jai (l m) Thank you
ขอบคุณ
khawb kun (l m) Thank you
ของ
khawng (r) of
ขี่
khee (l) ride
เข้ม
khem (f) dark
ขึ้น
kheun (f) go up; grow
เขียน
khian (r) write
เขี้ยว
khiaw (f) fang
เขียว
khiaw (r) green
ขวบ
khuab (l) year (for children's age)
ขวด
khuad (l) bottle
ขวา
khwaa (r) right
คิด
kid (h) think
คิดว่า
kid waa (h f) think that
คิมยอง
kim yawng (m m) Kim Young
คิ้ว
kiw (h) eyebrow
คลอง
klawng (m) canal
คลุก
klug (h) mix
เคย
koey (m) ever
โคตร
kohd (f) extremely (impolite / slang)
โค้ก
kohg (h) coke, coca cola
คน
kon (m) person, human; person
คนเดียว
kon diaw (m m) alone
คนขับรถ
kon khab rod (m l h) Driver
คนละ
kon la (m h) different, seperate
คู่
koo (f) pair
คู
koo (m) ditch, irrigation canal
ครับ
krab (h) polite word for men
ครับผม
krab phom (h r) yes (for men, very polite)
ใคร
krai (m) who; who
ครั้ง
krang (h) quantifier for times, events
ครั้งแรก
krang raeg (h f) first time
ครอบครัว
krawb krua (f m) family
ครอง
krawng (m) hold
เครื่อง
kreuang (f) ingredients, components; machine, engine, tool
เครื่องบิน
kreuang bin (f m) airplane
เครื่องใน
kreuang nai (f m) intestine, entrails, internal organs
ครึ่ง
kreung (f) half
ครู
kroo (m) teacher
ครัว
krua (m) kitchen
คุณ
kun (m) Ms, Mrs, Mr; you
คุณล่ะ
kun la (m f) and you?
คุณละ
kun la (m h) What about you?
ความหมาย
kwaam maay (m r) meaning
ความสุข
kwaam sug (m l) happiness
ล่ะ
la (f) in a question: pushing for an answer; in a statement: indicates mild irritation
ละ
la (h) per; indicates state changes or situations about to change
ล้าน
laan (h) 1,000,000
หลาน
laan (r) grandchild
ล่าง
laang (f) below, under
ล้าง
laang (h) clean, wash
ลาย
laay (m) striped
หลาย
laay (r) many
ลับ
lab (h) disappear; hidden
ลับตา
lab taa (h m) out of sight
ลัด
lad (h) shorten
และ
lae (h) and
แหละ
lae (l) particle for emphasis
แล
lae (m) see, look, watch
และก็
lae gaw (h f) and then
แล้ว
laew (h) already; and, so
แล้วพบกัน
laew phob gan (h h m) See you later
ลัคกี้
lag gee (h f) Lucky
ไหล
lai (r) flow
ลำ
lam (m) quantifiers for boats, airplanes, helicopters (basically for all vehicles that don’t roll)
ลันตา
lan taa (m m) Lanta (Name of an island in southern Thailand)
ลัง
lang (m) crate, box
หลัง
lang (r) house; at the back; back (of a body or person)
หลังคา
lang kaa (r m) roof
เหล้า
lao (f) alcohol, Thai whisky
เล่า
lao (f) tell, narrate
ล่อ
law (f) handsome (for men)
ฬจุฬา
law ju laa (m l m) kite
ลลิง
law ling (m m) monkey
หล่อน
lawn (l) she, her
ลอง
lawng (m) try
เล็ก
leg (h) small
เลขา
leh khaa (m r) short for Secretary
เลขานุการ
leh khaa nu gaan (m r h m) Secretary
เลว
lehw (m) bad (person, behaviour, not ability)
เล่ม
lem (f) quantifier for books,knifes and scissors
เล่น
len (f) play
ลื้อ
leu (h) you (used in Thai families of Chinese descent)
เหลือ
leua (r) remain; surplus
เลือด
leuad (f) blood
เลื่อน
leuan (f) slide, slip, glide
เหลือง
leuang (r) yellow
ลืม
leum (m) forget
เลี้ยว
liaw (h) turn
เลี้ยวขวา
liaw khwaa (h r) turn right
เลี้ยวซ้าย
liaw saay (h h) turn left
ลิฟต์
lib (h) lift, elevator
ลิง
ling (m) monkey
ลด
lod (h) discount
ลดได้ไหม
lod dai mai (h f r) Can you discount?
ลดได้เท่าไหร่
lod dai tao rai (h f f l) How much can you discount?
เลิก
loeg (f) quit
เลย
loey (m) etremely; Loei (a province in northeast Thailand)
โล
loh (m) kilo (colloquial abbreviation)
โลตัส
loh tad (m l) (Tesco-) Lotus
ลม
lom (m) wind
หล่น
lon (l) fall, drop
ลง
long (m) go down, descend; down
ลูก
loog (f) child; ball, small round object; quantifier for children, round objects
ลูกบอล
loog bawn (f m) ball
ลูกชาย
loog chaay (f m) son
ลูกชิ้น
loog chin (f h) meat ball, fish ball
ลูกครึ่ง
loog kreung (f f) mixed background (literally: half child)
ลูกสาว
loog saaw (f r) daughter
หลวง
luang (r) title for Buddhist monks
ลุก
lug (h) get up
ลุง
lung (m) uncle (older brother of parents)
มะ
ma (h) question word
มหาลัย
ma haa lai (h r h) uni (spoken, abbreviation for university)
มหาวิทยาลัย
ma haa wid ta yaa lai (h r h h m h) university
มะละกอ
ma la gaw (h h m) Papaya
มะม่วง
ma muang (h f) mango
มะนาว
ma naaw (h m) lemon, lime
มะพร้าว
ma praaw (h h) Coconut
มา
maa (m) come, arrive
หมา
maa (r) dog
มาจาก
maa jaag (m l) come from
มาเลย
maa loey (m m) come on
มาม่า
maa maa (m f) instant noodles
มาก
maag (f) very, a lot, many
มากๆ
maag maag (f f) a lot
ไม้
maay (h) wood / stick, quantifier for grilled food on sticks(BBQ)
หมาย
maay (r) mean
แม่
mae (f) mother
แม่บ้าน
mae baan (f f) Maid,housekeeper
แม่ค้า
mae kaa (f h) Merchant (female)
แม่ครัว
mae krua (f m) cook (female)
แมงมุม
maeng mum (m m) spider
แมว
maew (m) cat
ไม่
mai (f) no, not
มั้ย
mai (h) yes/no question; colloquial
ใหม่
mai (l) new (for things)
ไมค์
mai (m) Mike
ไหม
mai (r) yes/no question
ไม่อร่อย
mai a rawy (f l l) not delicious
ไม่ใช่
mai chai (f f) no
ไม่ได้
mai dai (f f) can not
ไม่ดี
mai dee (f m) bad (ability)
ไม่ค่อย
mai kawy (f f) hardly, not very much, not quite
ไม่เข้าใจ
mai khao jai (f f m) don't understand
ไม่เหนื่อย
mai neuay (f l) not tried
ไม่เป็นไร
mai pen rai (f m m) That's all right / Never mind
ไม่เผ็ด
mai phed (f l) not spicy
ไม่สบาย
mai sa baay (f l m) I'm not ok/not good
ไม่สน
mai son (f r) not interested in, ignore
ไม่ต้อง
mai tawng (f f) not have to
มัน
man (m) it; fat, grease
มั่นใจ
man jai (f m) be confident
มังคุด
mang kud (m h) mangosteen
เมา
mao (m) drunk
หมอ
maw (r) doctor
หมอฟัน
maw fan (r m) Dentist
มม้า
maw maa (m h) horse
มอเตอร์ไซค์
maw toe sai (m m m) Motorbike
มอง
mawng (m) stare
เมตร
med (h) meter
หมี่
mee (l) rice noodles
มี
mee (m) have, own; include
หมี
mee (r) bear
มีนาคม
mee naa kom (m m m) March
มีด
meed (f) knife
เมนู
meh noo (m m) menu
เมษายน
meh saa yon (m r m) April
เมฆ
mehg (f) cloud
มือ
meu (m) hand
มือถือ
meu theu (m r) Mobile phone
เมื่อ
meua (f) when (e.g. when I was in Bangkok)
เมื่อคืนนี้
meua keun nee (f m h) last night
เมื่อไหร่
meua rai (f l) when?
เมื่อไร
meua rai (f m) when
เมื่อวาน
meua waan (f m) yesterday
เมื่อวานนี้
meua waan nee (f m h) yesterday
เหมือน
meuan (r) similar, identical
เหมือนกัน
meuan gan (r m) alike, similar
เมือง
meuang (m) city
เมืองไทย
meuang tai (m m) Thailand
มืด
meud (f) dark
หมึก
meug (l) ink; squid (short for ปลาหมึก)
หมื่น
meun (l) 10,000
มึง
meung (m) you (rude, slang)
มิถุนายน
mi thu naa yon (h l m m) June
มิยากิ
mi yaa gi (h m l) Miyagi
มด
mod (h) ant
เมอะไร
moe rai (h m) when?
มกราคม
mog ga raa kom (h l m m) January
โมง
mohng (m) hour, o'clock
โมงเช้า
mohng chaaw (m h) 6 a.m. - 11 noon
โมงเย็น
mohng yen (m m) 4 pm.- 6 pm.
หมู
moo (r) pig; pork
มูลนิธิ
moon ni thi (m h h) foundation
หมวก
muag (l) hat / cap
ม้วน
muan (h) a roll, quantifier for rolls, e.g. toilet paper, rolls of cable or string
ม่วง
muang (f) purple
มุก
mug (h) Mug
หมุน
mun (r) rotate, spin
น่ะ
na (f) when trying to persuade someone
นะ
na (h) polite particle
หน้า
naa (f) front; next, upcoming; face; page
น่า
naa (f) when trying to persuade someone
น้า
naa (h) aunt, uncle (younger brother/sister of mother)
นา
naa (m) rice field
นาฬิกา
naa li gaa (m h m) Hand watch, also for 24 hour time (very formal)
นาฬิกาข้อมือ
naa li gaa khaw meu (m h m f m) wrist watch
น่ารัก
naa rag (f h) cute
นาตาลี
naa taa lee (m m m) Natalie
หน้าต่าง
naa taang (f l) window
นาที
naa tee (m m) a minute
นาค
naag (f) Naga, serpent, great snake
น้ำ
naam (h) water; liquid
น้ำดื่ม
naam deum (h l) Drinking water
น้ำกะทิ
naam ga ti (h l h) coconut cream
นามสกุล
naam sa gun (m l m) Last name
นาน
naan (m) a long time
นาง
naang (m) woman, Mrs.
หนาว
naaw (r) cold for weather/aircon only
นาย
naay (m) Mr., man, a man
แนะนำ
nae nam (h m) introduce, recommend
นัก
nag (h) a person doing something
หนัก
nag (l) heavy (heavy weight)
นักบิน
nag bin (h m) Pilot
นักร้อง
nag rawng (h h) Singer
นักเรียน
nag rian (h m) Student
ใน
nai (m) in, inside
ไหน
nai (r) where; which
น้ำอัดลม
nam ad lom (h l m) soft drink, soda, e.g. coca cola
น้ำแข็ง
nam khaeng (h r) ice
น้ำมัน
nam man (h m) gas, gasoline, oil, fat
น้ำมันหอย
nam man hawy (h m r) oyster sauce
น้ำเงิน
nam ngoen (h m) dark blue
น้ำปลา
nam plaa (h m) fish sauce
น้ำเปล่า
nam plao (h l) plain water
น้ำตาล
nam taan (h m) sugar; brown
น้ำตก
nam tog (h l) waterfall; soup with blood
นั่น
nan (f) that / there
นั้น
nan (h) that, those
นั่ง
nang (f) sit
หนัง
nang (r) a movie
หนังสือ
nang seu (r r) Book
ณเณร
naw nehn (m m) buddhist monk
นหนู
naw noo (m r) mouse
นอก
nawg (f) outside
นอน
nawn (m) sleep
น่อง
nawng (f) calf (part of the leg)
น้อง
nawng (h) you (for a younger person than the speaker)
น้องชาย
nawng chaay (h m) younger brother
น้องสาว
nawng saaw (h r) younger sister
น้อย
nawy (h) a little
หน่อย
nawy (l) a little; please (for a simple favor)
นี่
nee (f) this; here
นี้
nee (h) this
เณร
nehn (m) Buddhist novice monk
เนื้อ
neua (h) beef
เหนื่อย
neuay (l) tired
นึ่ง
neung (f) steam; steamed
หนึ่ง
neung (l) 1
neung (l) 1
นึง
neung (m) 1
หนึ่งทุ่ม
neung tum (l f) 7 p.m.
หนึ่งทุ่ม
neung tum (l f) 7 p.m.
งา
ngaa (m) tusk (long animal tooth); sesame
งาน
ngaan (m) job, work
ง่าย
ngaay (f) easy
ไง
ngai (m) how; as a response, when the responder thinks the statement is obvious/self-evident
งั้น
ngan (h) then, in that case
เหงา
ngao (r) feel lonely
เงาะ
ngaw (h) rambutan
งงู
ngaw ngoo (m m) snake
เงิน
ngoen (m) money; silver
งวง
nguang (m) trunk
นิด
nid (h) a bit
นิดหน่อย
nid nawy (h l) a little bit
นิ้วมือ
niw meu (h m) fingers
นิ้วเท้า
niw taaw (h h) toes
นก
nog (h) bird
นกฮูก
nog hoog (h f) owl
โนเกีย
noh gia (m m) Nokia
โน่น
nohn (f) that over there
โน้น
nohn (h) that over there (a distant object)
นม
nom (m) milk
หนู
noo (r) mouse, rat
นุ่ม
num (f) Nom
หนุ่มสาว
num saaw (l r) young (for people)
อบ
ob (l) baked
โอเค
oh keh (m m) o.k.
ป่ะ
pa (l) or not? (colloqial)
ปกติ
pa ga ti (l l l) normally, usually
ป้า
paa (f) aunt (older sister of parents)
ป่าตอง
paa tawng (l m) Patong, a municipality in Phuket
ปาก
paag (l) mouth
ปากกา
paag gaa (l m) pen
ป้าย
paay (f) bus stop, train stop
แปด
paed (l) 8
paed (l) 8
แปดโมง
paed mohng (l m) 8 a.m.
แปดโมง
paed mohng (l m) 8 a.m.
แปดโมงเช้า
paed mohng chaaw (l m h) 8 a.m.
แปดโมงเช้า
paed mohng chaaw (l m h) 8 a.m.
ไป
pai (m) go; too
ไปก่อน
pai gawn (m l) goodbye, I'm leaving
ไปรับ
pai rab (m h) pick up, go get
ไปส่ง
pai song (m l) drive someone
ไปเที่ยว
pai tiaw (m f) go out, travel
ปั้ม
pam (f) short for gas station
ปั้มน้ำมัน
pam nam man (f h m) Gas station
ปั๊มน้ำมัน
pam nam man (h h m) Gas station
ปั่น
pan (l) frappe
ปอเปี๊ยะ
paw pia (m h) spring roll
ปปลา
paw plaa (m m) fish
เป็ด
ped (l) duck
ปี
pee (m) year
ปีก
peeg (l) wing
เป็น
pen (m) be, is, am, are
เป็นคน
pen kon (m m) Nationality
เปื่อย
peuay (l) soft, tender
ปืน
peun (m) gun, rifle, firearm
พะโล้
pha loh (h h) stewed in spices and gravy
พะแนง
pha naeng (h m) red curry
พนักงานเสริฟ
pha nag ngaan soeb (h h m l) Waitress/waiter
พญา
pha yaa (h m) king, leader, chief, ruler
พยาบาล
pha yaa baan (h m m) Nurse
ผ้า
phaa (f) fabric
พา
phaa (m) accompany
ผ้าเช็ดตัว
phaa ched tua (f h m) towel
ภาษา
phaa saa (m r) language
ภาษาไทย
phaa saa tai (m r m) Thai Language
ผ่าน
phaan (l) pass, pass by
ภาย
phaay (m) location, time
พัด
phad (h) to blow
ผัด
phad (l) stir fry
พัดลม
phad lom (h m) fan
พัทยา
phad ta yaa (h h m) Pattaya (a city in Chon Buri, Thailand)
ผัดไท
phad tai (l m) fried noodles
ผัดไทย
phad tai (l m) fried noodles
แพ้
phae (h) have an allergy; be defeated
แพทริก
phaed rig (f h) Patrick
แผ่น
phaen (l) quantifier for sheets of paper
แผนที่
phaen tee (r f) map
แพง
phaeng (m) expensive
ผัก
phag (l) vegetable
ผักบุ้ง
phag bung (l f) morning glory (a vegetable)
พักผ่อน
phag phawn (h l) rest, relax
พักที่
phag tee (h f) stay in
พักอยู่ที่
phag yoo tee (h l f) lives at
พัน
phan (m) 1,000
พันธุ์
phan (m) species, type
ภรรยา
phan ra yaa (m h m) wife
พ่อ
phaw (f) father
พอ
phaw (m) when, as soon as; enough
พ่อค้า
phaw kaa (f h) Merchant (male)
พ่อครัว
phaw krua (f m) Cook
พ่อแม่
phaw mae (f f) parents
พพาน
phaw phaan (m m) offering tray
ผผึ้ง
phaw pheung (r f) bee
ภสำเภา
phaw sam phao (m r m) small boat
ผอม
phawm (r) thin, skinny, slim
เผ็ด
phed (l) spicy
พี่
phee (f) you (polite; for older people)
ผี
phee (r) ghost
พี่ชาย
phee chaay (f m) older brother
พี่น้อง
phee nawng (f h) brothers/sisters
พี่สาว
phee saaw (f r) older sister
เพื่อ
pheua (f) for, on behalf of, for the benefit of
เผื่อ
pheua (l) for, in case of
เพื่อน
pheuan (f) friend
ผืน
pheun (r) quantifier for towels
พิเศษ
phi sehd (h l) special, extra, large-size
พิซซ่า
phid saa (h f) pizza
ผิวหนัง
phiw nang (r r) skin
พบ
phob (h) meet / see
พบกัน
phob gan (h m) see each other
ผม
phom (r) I (for men); hair
ผลไม้
phon la maay (r h h) fruit
ผงชูรส
phong choo rod (r m h) MSG, monosodium glutamate
ผู้บริโภค
phoo baw ri phohg (f m h f) consumer
ผู้ชาย
phoo chaay (f m) Man / men
ภูเก็ต
phoo ged (m l) Phuket
ผู้จัดการ
phoo jad gaan (f l m) Manager
ผู้หญิง
phoo ying (f r) Woman / Women
พูด
phood (f) speak, talk
พวก
phuag (f) group (of people)
พวกเขา
phuag khao (f r) they them
พวกมัน
phuag man (f m) (plural for subjects)
พวกเรา
phuag rao (f m) we, us
พวกเธอ
phuag thoe (f m) them (girls)
พุง
phung (m) belly
เปียก
piag (l) wet
ปิด
pid (l) close
ปลา
plaa (m) fish
ปลาหมึก
plaa meug (m l) squid
ปลาทู
plaa too (m m) mackerel
พลาด
plaad (f) miss, fail, make a mistake
แปลว่า
plae waa (m f) mean that
เปล่า
plao (l) plain, empty, blank
ปล่อย
plawy (l) to release, to let go
เปอร์เซีย
poe sia (m m) Persia
เปิด
poed (l) open
ปู่
poo (l) grand father (father side)
ปู
poo (m) crab
พระอาทิตย์
pra aa tid (h m h) sun
ประมาณ
pra maan (l m) about, approximately
พระพุทธ
pra phud tha (h h h) Buddha
พระราม
pra raam (h m) Rama, Thai king
ประเทศ
pra tehd (l f) country, nation
ประตู
pra too (l m) door
ประตูกระจก
pra too gra jog (l m l l) glass door
ปราณี
praa nee (m m) Pranee
ปรับ
prab (l) adjust, improve
แพร
prae (m) silk; Prae
ไปรษณีย์
prai sa nee (m l m) Post office
เพราะ
praw (h) because
เพราะว่า
praw waa (h f) because (answer to why?)
พร้อม
prawm (h) ready, finished, complete
พร้อมกับ
prawm gab (h l) together with, at the same time
พฤศจิกายน
preud sa ji gaa yon (h l l m m) November
พฤษภาคม
preud sa phaa kom (h l m m) May
เปรี้ยว
priaw (f) sour
พริก
prig (h) chili
พริกน้ำปลา
prig nam plaa (h h m) fish sauce with sliced chili
พริกป่น
prig pon (h l) powdered chili
พริกไทย
prig tai (h m) pepper
ปรกติ
prog ga ti (l l l) normally, usually (at beginning of sentence)
พรุ่งนี้
prung nee (f h) tomorrow
ปวด
puad (l) ache
ปุย
puy (m) fluffy
ระหว่าง
ra waang (h l) between
ระวัง
ra wang (h m) be careful
ราคา
raa kaa (m m) price
ราไวย์
raa wai (m m) Rawai
ร้าน
raan (h) shop, store
ร้านอาหาร
raan aa haan (h m r) Restaurant
ร้านกาแฟ
raan gaa fae (h m m) Coffee shop
ร้านค้า
raan kaa (h h) Shop
ร้านขายยา
raan khaay yaa (h r m) Pharmacy
ร้านหนังสือ
raan nang seu (h r r) Bookstore
รับ
rab (h) receive
แรง
raeng (m) strong
รัก
rag (h) love
รำ
ram (m) dance
เรา
rao (m) we; I (informal)
รอ
raw (m) wait
หรอ
raw (r) or (colloquial); at the end of a yes or no question; colloquial
รเรือ
raw reua (m m) boat
หรอก
rawg (l) softens a negative statement
ร้อน
rawn (h) hot
ร้อง
rawng (h) to cry; to sing (always combined with “a song”, otherwise it means “to cry”)
ร้องเพลง
rawng plehng (h m) sing
รองเท้า
rawng taaw (m h) Shoes
ร้อย
rawy (h) 100
รีบ
reeb (f) hurry
รีดผ้า
reed phaa (f f) iron (clothes)
รึ
reu (h) or (colloqial)
หรือ
reu (r) or; at the end of a yes or no question
รึยัง
reu yang (h m) or not? (colloquial)
หรือยัง
reu yang (r m) or not? (formal)
เรือ
reua (m) boat, ship
เรือน
reuan (m) quantifier for watches / clocks
เรื่อง
reuang (f) quantifier for dreams, stories, movies; story, topic
เร็ว
rew (m) fast
เร็วเร็ว
rew rew (m m) faster / speed up
เร็วๆ
rew rew (m m) faster / speed up
เรียก
riag (f) call
เรียกว่า
riag waa (f f) be called, be named
เรียกว่าอะไร
riag waa a rai (f f l m) How to call ….? / What is .... (in Thai)?
เรียน
rian (m) study
ริม
rim (m) on the edge of
รถ
rod (h) Vehicle
รถบัส
rod bad (h l) bus, autobus
รถไฟ
rod fai (h m) train
รถไฟฟ้า
rod fai faa (h m h) skytrain
รถมอเตอร์ไซค์
rod maw toe sai (h m m m) motorcycle
รถเมล์
rod meh (h m) bus
รถตู้
rod too (h f) Van
รถยนต์
rod yon (h m) Car
โรง
rohng (m) a building
โรงอาหาร
rohng aa haan (m m r) canteen
โรงหนัง
rohng nang (m r) Movie theater
โรงพยาบาล
rohng pha yaa baan (m h m m) hospital
โรงแรม
rohng raem (m m) hotel
โรงเรียน
rohng rian (m m) School
ร่ม
rom (f) Umbrella
รู้
roo (h) know
รู้จัก
roo jag (h l) know
รู้ตัว
roo tua (h m) be aware of
รูป
roob (f) figure, statue, image
รูปภาพ
roob phaab (f f) picture frame
รวมมิตร
ruam mid (m h) assorted, mixed ingredients
รุม
rum (m) swarm, gang up on
สระ
sa (l) pool; vowel
สะอาด
sa aad (l l) clean
สบาย
sa baay (l m) comfortable
สบายดี
sa baay dee (l m m) fine
สบายดีไหม
sa baay dee mai (l m m r) How are you?
สบู่
sa boo (l l) soap
สมาชิก
sa maa chig (l m h) member
สมุด
sa mud (l l) notebook
สนาม
sa naam (l r) a stadium / field for activities (e.g. soccer, golf, sports, …)
สนามบิน
sa naam bin (l r m) airport
สนุก
sa nug (l l) enjoy, fun
สปา
sa paa (l m) Spa
สเปน
sa pehn (l m) Spanish,Spain
สะพาน
sa phaan (l m) bridge
สะพานลอย
sa phaan lawy (l m m) overpass
สระอะ
sa ra a (l l l) vowel name
สระอา
sa ra aa (l l m) vowel name
สระแอะ
sa ra ae (l l l) vowel name
สระแอ
sa ra ae (l l m) vowel name
สระไอไม้มลาย
sa ra ai mai ma laay (l l m h h m) vowel name
สระไอไม้ม้วน
sa ra ai mai muan (l l m h h) vowel name
สระอำ
sa ra am (l l m) vowel name
สระเอา
sa ra ao (l l m) vowel name
สระเอาะ
sa ra aw (l l l) vowel name
สระออ
sa ra aw (l l m) vowel name
สระเอะ
sa ra e (l l l) vowel name
สระอี
sa ra ee (l l m) vowel name
สระเอ
sa ra eh (l l m) vowel name
สระอึ
sa ra eu (l l l) vowel name
สระอือ
sa ra eu (l l m) vowel name
สระเอือะ
sa ra eua (l l l) vowel name
สระเอือ
sa ra eua (l l m) vowel name
สระอิ
sa ra i (l l l) vowel name
สระเอียะ
sa ra ia (l l l) vowel name
สระเอีย
sa ra ia (l l m) vowel name
สระโอะ
sa ra o (l l l) vowel name
สระเออะ
sa ra oe (l l l) vowel name
สระเออ
sa ra oe (l l m) vowel name
สระโอ
sa ra oh (l l m) vowel name
สระอู
sa ra oo (l l m) vowel name
สระอุ
sa ra u (l l l) vowel name
สระอัวะ
sa ra ua (l l l) vowel name
สระอัว
sa ra ua (l l m) vowel name
สะเต๊ะ
sa te (l h) satay (grilled meat skewers)
สถานี
sa thaa nee (l r m) station
สถานีรถบัส
sa thaa nee rod bad (l r m h l) Bus station
สถานีรถไฟ
sa thaa nee rod fai (l r m h m) train station
สถานีตำรวจ
sa thaa nee tam ruad (l r m m l) police station
สถานทูต
sa thaan tood (l r f) embassy
สวัสดี
sa wad dee (l l m) Hi, Hello, Goodbye
สวีเดน
sa wee dehn (l m m) Sweden
สาลี่
saa lee (r f) Asian pear
สามี
saa mee (r m) husband
ซาร่า
saa raa (m f) Sara
ทราบ
saab (f) know
สาม
saam (r) 3
saam (r) 3
สามทุ่ม
saam tum (r f) 9 p.m.
สามทุ่ม
saam tum (r f) 9 p.m.
ซ้าย
saay (h) left
สับ
sab (l) minced, chopped
สับปะรด
sab pa rod (l l h) pineapple
สัตว์
sad (l) animal
แสบ
saeb (l) sting
แสน
saen (r) 100,000
สัก
sag (l) just, about, approximately
สักครู่
sag kroo (l f) a moment, a short while
ใส่
sai (l) put something in; put on (e.g. clothes)
ไซส์
sai (m) size
ใส
sai (r) clear, transparent
สำหรับ
sam rab (r l) for
ซัมซุง
sam sung (m m) Samsung
สั้น
san (f) short (short length)
เสาร์อาทิตย์
sao aa tid (r m h) weekend
ษฤๅษี
saw reu see (r m r) hermit
ศศาลา
saw saa laa (r r m) pavilion
สเสือ
saw seua (r r) tiger
ซโซ่
saw soh (m f) chain for animals
ศอก
sawg (l) elbow
ซ่อม
sawm (f) to repair / fix something
ส้อม
sawm (f) fork
ซ่อน
sawn (f) hide
สอน
sawn (r) teach
ซ่อนไว้
sawn waay (f h) hide
ซอง
sawng (m) quantifier for letters (the things you send via mail)
สอง
sawng (r) 2
sawng (r) 2
ส่องแสง
sawng saeng (l r) shine
สองทุ่ม
sawng tum (r f) 8 p.m.
สองทุ่ม
sawng tum (r f) 8 p.m.
สร้อย
sawy (f) necklace
ซอย
sawy (m) side street, lane
สร้อยคอ
sawy kaw (f m) necklace
เสร็จ
sed (l) finish
ซี่
see (f) teeth; insistent request / command
สี่
see (l) 4
see (l) 4
ซี
see (m) C (Thai transcription of the English letter 'C'); insistent request / command
สี
see (r) color
สีชมพู
see chom phoo (r m m) pink
สีแดง
see daeng (r m) red
สีดำ
see dam (r m) Black
สีฟ้า
see faa (r h) Light blue
ซีฟู๊ด
see food (m h) seafood
ซีอิ๊ว
see iw (m h) soy sauce
สีขาว
see khaaw (r r) White
สีเขียว
see khiaw (r r) Green
สีเหลือง
see leuang (r r) yellow
สีลม
see lom (r m) Silom (an area in Bangkok)
สี่โมง
see mohng (l m) 4 p.m.
สี่โมง
see mohng (l m) 4 p.m.
สี่โมงเย็น
see mohng yen (l m m) 4 p.m.
สี่โมงเย็น
see mohng yen (l m m) 4 p.m.
สีม่วง
see muang (r f) purple
สีน้ำเงิน
see nam ngoen (r h m) dark blue
สีน้ำตาล
see nam taan (r h m) brown
สีสัน
see san (r r) many colors
สีส้ม
see som (r f) Orange (color)
สี่ทุ่ม
see tum (l f) 10 p.m.
สี่ทุ่ม
see tum (l f) 10 p.m.
สี่แยก
see yaeg (l f) 4-way intersection
เซเว่น
seh wen (m f) 7 Eleven (a convenience store)
เส้น
sen (f) noodle; line; quatifier for roads and long things
เซ็นทรัล
sen san (m m) Central (a chain of shopping centers)
ซื้อ
seu (h) buy
ซื้อของ
seu khawng (h r) shopping
เสื้อ
seua (f) shirt
เสือ
seua (r) tiger
เสื้อยืด
seua yeud (f f) T-shirt
ซึ่ง
seung (f) which, that
ซิ
si (h) polite request
สิ
si (l) for emphasis
เสีย
sia (r) damage, break, deteriorate
เสียง
siang (r) sound
เสียงดัง
siang dang (r m) loud; loud
สิบ
sib (l) 10
๑๐
sib (l) 10
สิบเอ็ดโมง
sib ed mohng (l l m) 11 a.m.
สิบเอ็ดโมง
sib ed mohng (l l m) 11 a.m.
สิบเอ็ดโมงเช้า
sib ed mohng chaaw (l l m h) 11 a.m.
สิบเอ็ดโมงเช้า
sib ed mohng chaaw (l l m h) 11 a.m.
สิบโมง
sib mohng (l m) 10 a.m.
สิบโมง
sib mohng (l m) 10 a.m.
สิบโมงเช้า
sib mohng chaaw (l m h) 10 a.m.
สิบโมงเช้า
sib mohng chaaw (l m h) 10 a.m.
สิงหาคม
sing haa kom (r r m) August
สด
sod (l) fresh, raw
สดใส
sod sai (l r) bright, vivid
สกปรก
sog ga prog (l l l) dirty
โซดา
soh daa (m m) sparkling water, soda water
โซฟา
soh faa (m m) Sofa
โซเฟีย
soh fia (m m) Sofia
โสด
sohd (l) single, unmarried
ส้ม
som (f) orange (the fruit); orange (the color)
สมชาย
som chaay (r m) Somchai
สมชัย
som chai (r h) Somchai
ซมซาน
som saan (m m) struggle
ส้มตำ
som tam (f m) papaya salad
สนใจ
son jai (r m) interested
ส่ง
song (l) send, deliver
ศูนย์
soon (r) 0
soon (r) 0
สูง
soong (r) tall (height: people, mountains, …)
สุขุมวิท
su khum wid (l r h) Sukhumvit (an area in Bangkok)
สุนัข
su nag (l h) dog (formal)
สวม
suam (r) wear, dress with
ส่วน
suan (l) part; fraction; as for
สวน
suan (r) garden
สวนสัตว์
suan sad (r l) Zoo
สวย
suay (r) pretty / beautiful (for girls/women)
ตะเกียบ
ta giab (l l) chopstick
ทหาร
ta haan (h r) Soldier
ตลาด
ta laad (l l) market
ตลอด
ta lawd (l f) all the time
ทะเล
ta leh (h m) sea
ตา
taa (m) grandfather (maternal); eye
ทา
taa (m) to apply, paint, rub-on
ตาม
taam (m) along
ท่าน
taan (f) sir, madam
ทาน
taan (m) eat (formal)
ต่าง
taang (l) different, distinct, separate
ทาง
taang (m) way
ทางด่วน
taang duan (m l) expressway (usually a tollway)
ต่างหู
taang hoo (l r) earrings
ทางขวา
taang khwaa (m r) on the right side
ทางลัด
taang lad (m h) shortcut
ทางซ้าย
taang saay (m h) on the left side
เท้า
taaw (h) feet
ตาย
taay (m) die
แต่
tae (l) but; only
แท็กซี่
taeg see (h f) taxi
แท่ง
taeng (f) quantifier for pencils
แต่ง
taeng (l) put on clothing, dress
แต้งกิ้ว
taeng giw (f f) Thank You
แตงโม
taeng moh (m m) watermelon
ใต้
tai (f) under, below
ไต่
tai (l) climb; crawl
ไทย
tai (m) Thai; Thailand
ใต้ดิน
tai din (f m) underground; MRT (subway in Bangkok)
ใต้ฝ่าละอองพระบาท
tai faa la awng pra baad (f l h m h l) you (used to address a high-ranking member of the Royal Family)
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
tai faa la awng thu lee pra baad (f l h m h m h l) you (used to address His Majesty the King or Her Majesty the Regent Queen)
ทำ
tam (m) do, make, cook
ตำ
tam (m) to crush
ทำอะไรอยู่
tam a rai yoo (m l m l) What are you doing?
ทำอาหาร
tam aa haan (m m r) cook
ธรรมดา
tam ma daa (m h m) normal, usual
ทำไม
tam mai (m m) why
ทำงาน
tam ngaan (m m) work
ตำรวจ
tam ruad (m l) Policeman
ทัน
tan (m) to be on time
ทั้ง
tang (h) all
ตังค์
tang (m) money
ตั้งแต่
tang tae (f l) since, from
ทั้งทั้งที่
tang tang tee (h h f) even if, although
ทั้งที่
tang tee (h f) even if, although
เต่า
tao (l) turtle
เทา
tao (m) gray
เต้าหู้
tao hoo (f f) tofu, bean curd
เท่าไหร่
tao rai (f l) how much; not quite
เท่าไร
tao rai (f m) how much
ฏปฏัก
taw pa tag (m l l) harpoon
ต่อไป
taw pai (l m) continue, go on
ททหาร
taw ta haan (m h r) soldier
ตเต่า
taw tao (m l) turtle
ตอบ
tawb (l) answer
ทอด
tawd (f) deep fry
ทอม
tawm (m) Tom (short for Thomas)
ตอน
tawn (m) at (a time)
ทอน
tawn (m) return the change (after paying)
ตอนบ่าย
tawn baay (m l) at afternoon (1 p.m. - 3 p.m.)
ตอนเช้า
tawn chaaw (m h) at morning (6 a.m. - 11 noon)
ตอนเช้าตรู่
tawn chao troo (m h l) at early morning (midnight - 5 a.m.)
ตอนดึก
tawn deug (m l) at night (9 p.m. - 11 p.m.)
ตอนกลางคืน
tawn glaang keun (m m m) during the night / at nighttime
ตอนกลางวัน
tawn glaang wan (m m m) during the day / at daytime
ตอนค่ำ
tawn kam (m f) at evening (7 p.m. - 8 p.m.)
ตอนนี้
tawn nee (m h) now
ตอนเที่ยง
tawn tiang (m f) at noon
ตอนเย็น
tawn yen (m m) at late afternoon (4 pm.- 6 pm.)
ต้อง
tawng (f) must
ท้อง
tawng (h) stomach, belly
ทอง
tawng (m) gold
ท้องฟ้า
tawng faa (h h) sky
ต้องการ
tawng gaan (f m) want to (formal)
ทองหล่อ
tawng law (m l) Thong Lo (an area in Bangkok)
ต้องไม่
tawng mai (f f) must not
ท้องเสีย
tawng sia (h r) diarrhea
ที่
tee (f) at (for locations)
ตี
tee (m) 1 a.m. - 5 a.m.; hit
ที
tee (m) just this time (polite request)
ตีห้า
tee haa (m f) 5 a.m.
ตีห้า
tee haa (m f) 5 a.m.
ที่แล้ว
tee laew (f h) last; previous
ที่นั่น
tee nan (f f) there
ที่นี่
tee nee (f f) here
ตีหนึ่ง
tee neung (m l) 1 a.m.
ตีหนึ่ง
tee neung (m l) 1 a.m.
ที่โน่น
tee nohn (f f) over there
ตีสาม
tee saam (m r) 3 a.m.
ตีสาม
tee saam (m r) 3 a.m.
ตีสอง
tee sawng (m r) 2 a.m.
ตีสอง
tee sawng (m r) 2 a.m.
ตีสี่
tee see (m l) 4 a.m.
ตีสี่
tee see (m l) 4 a.m.
ที่สุด
tee sud (f l) the most
ทีวี
tee wee (m m) TV
เทสโก้โลตัส
tehd goh loh tad (f f m l) Tesco Lotus
เทนนิส
tehn nid (m h) Tennis
ตึก
teug (l) building
ธนาคาร
tha naa kaan (h m m) bank
ถนน
tha non (l r) street, road
ถ้า
thaa (f) if
ถาม
thaam (r) ask
แถว
thaew (r) area, vicinity
ธันวาคม
than waa kom (m m m) December
ฑมณโฑ
thaw mon thoh (m m m) Montho, a Ramayana character
ฒผู้เฒ่า
thaw phoo thao (m f f) old man
ฐฐาน
thaw thaan (r r) pedestal
ธธง
thaw thong (m m) flag
ถถุง
thaw thung (r r) bag
ถือ
theu (r) carry
ถึง
theung (r) to, until; arrive
ถึงแม้ว่า
theung mae waa (r h f) even if
เถอะ
thoe (l) let's
เธอ
thoe (m) she; you
เถิด
thoed (l) let's
ธง
thong (m) flag
ถูก
thoog (l) cheap; correct; touch
ถ้วย
thuay (f) bowl, classifier for soup
ถุง
thung (r) bag (e.g. a plastic bag)
ถุงเท้า
thung taaw (r h) socks
เตี้ย
tia (f) short / low height (people, mountains, …)
เที่ยง
tiang (f) noon
เตียง
tiang (m) Bed
เที่ยงคืน
tiang keun (f m) midnight
เที่ยว
tiaw (f) travel; trip, vacation, holiday
ติด
tid (l) to be stuck
ทิชชู่
tid choo (h f) toilet paper, tissue paper. transcribed from English tissue
ติดกับ
tid gab (l l) next to
ทิ้ง
ting (h) throw away
โต๊ะ
to (h) table
ทตกลง
tod glong (h m) to be ok.
ตก
tog (l) to fall, to drop something
ตกลงไหม
tog long mai (l m r) Is it ok ?
โต
toh (m) grow; big, large
โทร
toh (m) call, phone
โทรศัพท์
toh ra sab (m h l) telephone, phone
ต้ม
tom (f) boil; boiled
ต้มข่าไก่
tom khaa gai (f l l) chicken soup with coconut milk and ginger
ต้มยำ
tom yam (f m) spicy Thai soup
ต้น
ton (f) quantifier for trees & big plants
ทน
ton (m) bearable; durable; endure, tolerate
ตน
ton (m) oneself, self; quantifier for giants, angels and demons
ต้นไม้
ton maay (f h) tree
ต้นไผ่
ton phai (f l) Bamboo
ตู้
too (f) Cupboard
ตู้เย็น
too yen (f m) Refrigerator
ตรัง
trang (m) Trang (a province in southern Thailand)
เตรียม
triam (m) prepare
ตรง
trong (m) straight; punctually, exactly
ตรงข้าม
trong khaam (m f) opposite
ตรงนี้
trong nee (m h) right here, here
ตรงไป
trong pai (m m) straight ahead
ตุลาคม
tu laa kom (l m m) October
ทุเรียน
tu rian (h m) durian (a fruit)
ตัว
tua (m) body; animals, clothing, furniture
ทุก
tug (h) every
ตุ๊กตา
tug ga taa (h l m) doll, stuffed animal
ทุกๆ
tug tug (h h) every
ตุ๊กๆ
tug tug (h h) tuk-tuk
ตุ๊กตุ๊ก
tug tug (h h) tuk tuk
ทุ่ม
tum (f) 7 p.m.
ตุ๋น
tun (r) steam, stew, boil (cooking method)
อุโมงค์
u mohng (l m) tunnel
อั๊ว
ua (h) I (used only by Chinese Thais)
อ้วน
uan (f) fat, overweight
อุ้ม
um (f) carry
อุ่น
un (l) warm
ว่ะ
wa (f) impolite particle
วะ
wa (h) impolite particle (for statements and questions)
หวะ
wa (l) impolite particle
ว่า
waa (f) that
หว่า
waa (l) impolite particle, for statements and pondering questions
วานิลา
waa ni laa (m h m) vanilla
หวาน
waan (r) sweet
ว่าง
waang (f) to have free time, to be available
วาง
waang (m) to lay down; to put down; to deposit; to place; to set down
ว้าว
waaw (h) wow!
วาว
waaw (m) shiny
ว่ายน้ำ
waay naam (f h) swim
วัด
wad (h) temple
หวัดดี
wad dee (l m) hi, hello
แหวน
waen (r) ring
แว่นตา
waen taa (f m) glasses, spectacles
วัน
wan (m) day
วันอาทิตย์
wan aa tid (m m h) Sunday
วันอังคาร
wan ang kaan (m m m) Tuesday
วันจันทร์
wan jan (m m) Monday
วันนี้
wan nee (m h) today
วันหนึ่ง
wan neung (m l) one day
วันพฤหัส
wan pha reu had (m h h l) Thursday
วันพุธ
wan phud (m h) Wednesday
วันเสาร์
wan sao (m r) Saturday
วันศุกร์
wan sug (m l) Friday
วันที่
wan tee (m f) date
วันหยุด
wan yud (m l) Holidays
วแหวน
waw waen (m r) ring
หวี
wee (r) comb, brush
เวลา
weh laa (m m) time; when
วินาที
wi naa tee (h m m) second
วิศวกร
wid sa wa gawn (h l h m) Engineer
วิศวกรไฟฟ้า
wid sa wa gawn fai faa (h l h m m h) Electrical Engineer
วิ่ง
wing (f) run
โว้ย
wohy (h) impolite outcry; impolite particle
วง
wong (m) quantifier for rings
วงเวียน
wong wian (m m) traffic circle
วัว
wua (m) cow, ox
วุ้นเส้น
wun sen (h f) glass noodles
ย่ะ
ya (f) impolite particle used by female speakers
ยะ
ya (h) impolite particle for questions and statements, used by women
ย่า
yaa (f) grand mother (father side)
หญ้า
yaa (f) grass
อย่า
yaa (l) do not, don't
ยา
yaa (m) drug, medicine
ยาก
yaag (f) hard / difficult
อยาก
yaag (l) would like to
อยากจะ
yaag ja (l l) would like to
ยาม
yaam (m) Security guard
ย่าง
yaang (f) grilled, barbecued
อย่าง
yaang (l) variety, kind, type
อย่างไร
yaang rai (l m) How ?
ยาว
yaaw (m) long
ยาย
yaay (m) grandmother
แยก
yaeg (f) separate, intersection
ใหญ่
yai (l) big
ยำ
yam (m) spicy salad
ยัง
yang (m) not yet, still
ยังไง
yang ngai (m m) how
ยยักษ์
yaw yag (m h) demon
ญหญิง
yaw ying (m r) woman
ยอม
yawm (m) allow, accept, agree
ญี่ปุ่น
yee pun (f l) Japan
ยี่สิบ
yee sib (f l) 20
เย็น
yen (m) cold, cool
เย็นตาโฟ
yen taa foh (m m m) red bean soup
ยืน
yeun (m) stand up
เยี่ยม
yiam (f) visit
ยินดี
yin dee (m m) happy, pleased, delighted
ยินดีที่ได้รู้จัก
yin dee tee dai roo jag (m m f f h l) Nice to meet you
ยิง
ying (m) shoot
หญิง
ying (r) female, woman; Ying
เยอะ
yoe (h) a lot
โยม
yohm (m) you (used by monks to address laypeople)
อยู่
yoo (l) is (located at); live (at); happening now
อยู่ที่
yoo tee (l f) to be at
อยู่ที่ไหน
yoo tee nai (l f r) Where do you stay?
ยูเทิร์น
yoo toen (m m) U-turn
ยุพา
yu phaa (h m) Yupa
หยุด
yud (l) to stop
ยุ่ง
yung (f) busy
ยุง
yung (m) mosquito
The best way to learn Thai
Start
Log in